Trang chủ
Lên trên
Máy trải tự động
Máy trải thủ công

 
     
 
Search
     
 
 
 
 
What news ?
 

Kuris chào bán máy cắt đa lớp Texcutt 3025/3055/3070 với bàn phối hàng tự động...etc

 
Home Contact Us Site map
Máy trải tự động

PioniershuttleII Professional Shuttlec
 
Máy trải thủ công
Cadle
Texspread 7100 Texspread 7500
 
     
Copyright © 2006. All right reserved

Meyer Textilmaschinen GmbH