Trang chủ
Lên trên

 
Tin tức
 

Kuris chào bán máy cắt đa lớp Texcutt 3025/3055/3070 với bàn phối hàng tự động...etc

 
 
T́m kiếm
     
 
 
 
 
Home Contact Sitemap
Máy kiểm tra B

Chi tiết sản phẩm

Đặc tính

 - Bảng điều khiển lớn - Hệ thống đo lường chính xác - thay đổi không giới hạn  Máy kiểm tra có thể được lập tŕnh theo yêu cầu khách hàng.
Tùy chọn của máy bao gồm: Cuôn quấn, thiết bị cuộn vói màn h́nh điện tử để đo độ căng âm lực của chất liệu . Cuộn trải - Thiết bị rung - Đèn báo kiểm soát đánh dấu nhận dạng -Mắt thần ở mép -  Thiết bị điều khiển tực động cho phép ḍ chính xác với phần mềm PROCON for Windows, lên đến 12 loại lỗi chính xác - Báo lỗi rơ ràng vị trí lỗi.

Kỹ thuật những máy DruckstoffeDie hàng dệt được phát triển và chi tiết sẵn có : bề rộng khổ dệt 160 - 305 cm. Máy kiểm tra trang bị theo tiêu chuẩn

Dữ liệu có thể được chuyển đến PROCON phần mềm trực tuyến lớn với ưu điểm nhanh. Dữ liệu xử lư nguyên liệu như một phần điều khiển nhận được, sau lệnh tối ưu hay như sự tối ưu hóa với xử lư weitern

     
Copyright © 2006. All right reserved

Meyer Textilmaschinen GmbH